Rural Kutxak baso-jarduera bat finantzatuko du Jundizeko Zerbitzu Zentroaren ondoan


Caja Rural de Navarra, 8 September 2022 / Uncategorized @eu

Ingurumen Gaietarako Ikastegiak, Rural Kutxaren finantzaketari esker, Jundizko Zerbitzu Zentroaren inguruko baso-landaketa bat jarriko du abian uda honetan, Mendebaldea Proiektuaren bidez eraikitzen ari den Jundizko Parke Handia handituz.

Landaketa horrek Mendebaldeko proiektuaren IV. fasean aurreikusitako jarduketa 3,5 ha-tan handitzea dakar, parkearen azalera hego-ekialderantz handituz, Aríñez herritik eta Jundizko Zerbitzu Zentrotik gertu, non ostalaritza, ostatu, kirol zentro, golf zelai eta abarren zerbitzuak biltzen diren.

Industrialdearen hazkundeak inguruko landa-guneetatik (Margarita, Lermanda eta Ariñez) nolabaiteko isolamendua eragin zuen, eta jarduera berri horren bidez, landa-guneek zerbitzu-eremuarekin dituzten loturak berriro ezarri nahi dira, Jundizko parkearen eragin-eremua handituz eta sendotuz.

Baso-landaketak berdegunearen 3 hektarea baino gehiago hartuko ditu, egun zelaiak direnak, eta bertan, artez, erkameztiz eta sastrakaz osatutako basoak eratuko dira. Zuhaixka heskaiak eta aromatikoa ere ezarriko dira. Baso-masak osatzeko, 5.312 zuhaitz- eta zuhaixka-unitate landatuko dira, eta zuhaixka-heskaietarako, 720 unitate. Gainera, 24 zumar landatuko dira inguru hori zeharkatuko duen bide berri baten ondoan. Guztira, 6.056 zuhaitz eta zuhaixka landatuko dira.

Handitze horren bidez, korridore berde hori sendotzen laguntzen da. Korridore horrek, besteak beste, klima-aldaketaren ondorioak arintzen lagunduko du, lurraldearen tokiko zatiketa ekologikoa murriztuko du eta bide-azpiegitura handiek (zarata, kutsadura) eragindako inpaktua arinduko du. Era berean, esku-hartzeak lurraldeko nekazaritza-jarduera eta landa-nortasunaren kontserbazioa bateragarri egiten lagunduko du, jarduera ekonomiko industrialaren sustapena alde batera utzi gabe.

Ekimenak Rural Kutxaren laguntza finantzarioa du; izan ere, bere gizarte-ekintzaren Ingurumen eta Tokiko Garapenaren ardatzaren bitartez, erakunde publiko eta pribatuei lagundu nahi die beren gizarte- eta ingurumen-proiektuetan, biodibertsitatea sustatzeko eta klima-aldaketaren aurka borrokatzeko.

Jarduera horren bidez, gizartea hezi eta kontzientziatu nahi da, gure basoak kontserbatzearen garrantziari dagokionez. Horretarako, landaketa-ekitaldi bat egingo da erakundeetako ordezkariekin, eta, horrez gain, herri-landaketa egingo da erakundeko langileekin, bizilagunekin eta Jundiz inguruko taldeekin.

Rural Kutxa financiará una actuación forestal junto al Centro de Servicios de Júndiz

El CEA (Centro de Estudios Ambientales) pondrá en marcha este verano, gracias a la financiación de Rural Kutxa, una plantación forestal alrededor del Centro de Servicios de Jundiz, ampliando así el gran Parque de Júndiz que se está construyendo en fases sucesivas a través del Proyecto Mendebaldea.

Esta plantación supone ampliar en 3,5 ha la actuación ya prevista en la fase IV del proyecto de Mendebaldea, aumentando la superficie del parque hacia el sureste, en las proximidades del pueblo de Aríñez y el Centro de Servicios de Jundiz, donde se concentran servicios de hostelería, hospedaje, centros deportivos, campo de golf, etc.

El crecimiento del polígono industrial había provocado cierto aislamiento de los núcleos rurales del entorno (Margarita, Lermanda y Ariñez) y esta nueva actuación pretende reestablecer las conexiones de los mismos con el área de servicios, consiguiendo de esta manera ampliar y consolidar el área de influencia del Parque de Jundiz.

La plantación forestal abarcará más de 3 hectáreas de zona verde, actualmente empradizada, donde se conformarán bosques de encinas, quejigales y matorrales. También se establecerán setos arbustivos y aromáticos. Para formar las masas forestales boscosas se plantarán 5.312 unidades de árboles y arbustos, y para los setos arbustivos se instalarán 720 unidades. Además, se plantarán 24 olmos junto a un nuevo camino que recorrerá la zona. En total se plantarán 6.056 unidades de árboles y arbustos.

Con esta ampliación se contribuye a consolidar este corredor verde que, entre otras funciones, ayudará a mitigar los efectos del cambio climático, reducirá la fragmentación ecológica del territorio a nivel local y amortiguará el impacto provocado por las grandes infraestructuras viarias (ruido, contaminación). Asimismo, la intervención habrá contribuido a compatibilizar la actividad agrícola del territorio y la conservación de la identidad rural, sin dejar de lado la promoción de la actividad económica industrial.

La iniciativa cuenta con el apoyo financiero de Rural Kutxa que, a través del eje de Medioambiente y Desarrollo Local de su acción social, busca acompañar a instituciones públicas y privadas en sus proyectos sociales y ambientales, para promocionar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático.

Esta actuación, también pretende educar y concienciar a la sociedad, respecto a la importancia de conservar nuestros bosques. Para ello, está previsto celebrar un acto de plantación con representantes institucionales, además de una jornada de plantación popular con empleados de la entidad, vecinos y colectivos del entorno de Júndiz.